Cập nhật lúc 15:15 Thứ 6, 22/02/2019 8.95 0.37 (4.3%) Khối lượng 386,130 Đóng cửa Giá tham chiếu 8.58 Giá trần 9.18 Giá sàn 7.98 Giá mở cửa 8.58 Giá cao nhất 9 Giá thấp nhất 8.58 GD ròng NĐTNN 0 Room NN còn lại 46.84 (%) Đơn vị giá: 1000 VNĐ