Cổ phiếu IJC triển vọng tăng tích cực nhờ thị trường bất động sản Bình Dương

Từ đầu năm 2019 đến nay, cổ phiếu IJC của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã tăng trên 50% nhờ thị trường BĐS Bình Dương sôi động trở lại, giảm đáng kể lượng hàng tồn kho trước đó. Chốt phiên giao dịch và đóng cửa thị trường ngày 13/9, giá cổ phiếu IJC…

Tin khác :

-Khai mạc giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương tranh cúp Becamex IJC – Number1 (2019-07-11 15:07:40)

-Những tác động tích cực từ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (2019-05-23 10:05:25)

-Hợp tác công nghệ trong xây dựng thành phố thông minh (2019-01-28 06:01:22)

-Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương (2018-11-12 10:11:15)

Tin tức

Cổ phiếu IJC triển vọng tăng tích cực nhờ thị trường bất động sản Bình Dương

Từ đầu năm 2019 đến nay, cổ phiếu IJC của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã tăng trên 50% nhờ thị trường BĐS Bình Dương sôi động trở lại, giảm đáng kể lượng hàng tồn kho trước đó. Chốt phiên giao dịch và đóng cửa thị trường ngày 13/9, giá cổ phiếu IJC…

Tin khác :

-Khai mạc giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương tranh cúp Becamex IJC – Number1 (2019-07-11 15:07:40)

-Những tác động tích cực từ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (2019-05-23 10:05:25)

-Hợp tác công nghệ trong xây dựng thành phố thông minh (2019-01-28 06:01:22)

-Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương (2018-11-12 10:11:15)

Tin Quan Hệ Cổ Đông
Becamex Video
Tin tức Becamex
DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
DỰ ÁN BOT & XÂY DỰNG THI CÔNG CƠ SỞ HẠ TẦNG