Thu phí giao thông

Becamex IJC hiện đang quản lý vận hành khai thác thu phí 02 trạm BOT trên Quốc lộ 13 đặt tại địa bàn Thị xã Thuận An và Thành phố Thủ Dầu Một với tổng chiều dài tuyến 64.107 km, đoạn từ Km1+248 – Km65+355 (đoạn từ đầu cầu Vĩnh Bình tiếp giáp với TPHCM đến điểm Cầu Tham Rớt tiếp giáp Tỉnh Bình Phước) áp dụng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật

  • Tiêu chuẩn đường cấp I (TCVN 4054-98)
  • Riêng đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một và đoạn qua thị trấn Mỹ Phước (km36+421 – km41+857) theo tiêu chuẩn đường phố chính cấp II đường đô thị (20 TCVN 104 – 83); vận tốc thiết kế 80km/h.

Công nghệ thu phí

Áp dụng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức Điện tử tự động không dừng cho 100% các làntại hai trạm thu phí (Thực hiện theo Quyếtđịnh số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ “Vềviệc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức Điện tử tự động không dừng”).