Thông báo mời chào giá

Tài sản thanh lý: Xe ô tô xitec chở nước+ Biển đăng ký: 61C – 128.10 Số quản lý: 6101S-015253+ Loại phương tiện: Ô tô xi téc chở nước+ Nhãn hiệu : HyunDai+ Số máy:D8AVR-127086+ Số khung: KMCCC19VPRU-002246+ Năm, nước sản xuất:1994 ; Hàn Quốc+ Niên hạn sử dụng: 2019Giá khởi điểm: 100,000,000 (Một trăm…