Thông báo về việc đấu giá tài sản thanh lý

Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật thông báo thanh lý xe ô tô xi téc chở nước

 • Nhãn hiệu: HuynDai
  Số máy: D8AVR-127086 Số khung: KMCCC19VPRU-002246
 • Năm/nước sản xuất : 1994; Hàn Quốc
  Hình thức chào bán : Chào giá kín
  Giá khởi điểm : 100,000,000 đồng ( Một trăm triệu đồng)
  Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đấu giá từ ngày 20/04/2021 đến ngày 10/05/2021
  Địa chỉ liên hệ: Số 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  SĐT: 0274 3848678