Thông báo mời chào giá

Tài sản thanh lý: Xe ô tô xitec chở nước
+ Biển đăng ký: 61C – 128.10 Số quản lý: 6101S-015253
+ Loại phương tiện: Ô tô xi téc chở nước
+ Nhãn hiệu : HyunDai
+ Số máy:D8AVR-127086
+ Số khung: KMCCC19VPRU-002246
+ Năm, nước sản xuất:1994 ; Hàn Quốc
+ Niên hạn sử dụng: 2019
Giá khởi điểm: 100,000,000 (Một trăm triệu đồng)
Giá tham gia dự thầu: …………………………………………………….. đồng
Giá bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hình thức tham gia chào giá:
– Đơn vị/cá nhân tham gia chào giá phải ký qũy 10,000,000 vnđ ( mười triệu đồng )
khi nộp thư tham gia chào giá và được hoàn trả lại sau khi mở thư chào giá nếu
không trúng thầu.
TTXCT-21120079
Ghi chú: – Thời gian thanh toán và nhận xe trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông
báo trúng đấu giá, nếu quá thời gian trên mà tổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá
không làm thủ tục thanh toán cho công ty xem như bị hủy và bị mất tiền ký quỹ tham
gia chào giá.