IJC vào Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2020 – 2021

Ngày 17/1/2022, Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư công bố danh sách và tổ chức sự kiện vinh danh 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam.