BECAMEX IJC

Kiến tạo không ngừng

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) được thành lập từ năm 2007 từ phương án cổ phần hóa dự án Quốc lộ 13 theo Quyết định của UBND tỉnh số 1131/QĐ-UBND. Đến nay, Becamex IJC đã từng bước trở thành một trong các doanh nghiệp có thế mạnh về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, kinh doanh bất động sản, kinh doanh trung tâm thương mại và kinh doanh dịch vụ lưu trú khách sạn, nhà hàng.

Thông báo tuyển dụng – KS Xây dựng DD và CN, KS công trình giao thông, Kỹ sư Điện

Thông báo tuyển dụng – KS Xây dựng DD và CN, KS công trình giao thông, Kỹ sư Điện VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp: Số lượng: 03 người Kỹ sư công trình giao thông: Số lượng: 01 người Kỹ sư điện: Số lượng: 01 người NHIỆM VỤ THỰC HIỆN Giám sát thi công tại các dự án của Công ty đang và sắp triển khai. YÊU CẦU – Trình độ: Tốt nghiệp Đại học – Sức khỏe tốt, nhiệt tình, năng động. – Các yêu cầu khác sẽ trao đổi khi phỏng

Xem chi tiết »

Thông báo tuyển dụng – KS Xây dựng DD và CN, KS công trình giao thông, Kỹ sư Điện

Thông báo tuyển dụng – KS Xây dựng DD và CN, KS công trình giao thông, Kỹ sư Điện VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp: Số lượng: 03 người Kỹ sư công trình giao thông: Số lượng: 01 người Kỹ sư điện: Số lượng: 01 người NHIỆM VỤ THỰC HIỆN Giám sát thi công tại các dự án của Công ty đang và sắp triển khai. YÊU CẦU – Trình độ: Tốt nghiệp Đại học – Sức khỏe tốt, nhiệt tình, năng động. – Các yêu cầu khác sẽ trao đổi khi phỏng

Xem chi tiết »

Thông báo tuyển dụng – KS Xây dựng DD và CN, KS công trình giao thông, Kỹ sư Điện

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) được thành lập từ năm 2007 từ phương án cổ phần hóa dự án Quốc lộ 13 theo Quyết định của UBND tỉnh số 1131/QĐ-UBND. Đến nay, Becamex IJC đã từng bước trở thành một trong các doanh nghiệp có thế mạnh về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, kinh doanh bất động sản, kinh doanh trung tâm thương mại và kinh doanh dịch vụ lưu trú khách sạn, nhà hàng.
Hiện tại Công ty đang triển khai thi công nhiều dự án, công trình để đáp ứng nhu cầu công việc, chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự như sau:

Xem chi tiết »