TỔNG THẦU

  • Quy mô: Tòa nhà 12 tầng
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Becamex IDC
  • Địa điểm: Khu 3, Khu Định cư Việt Sing (mở rộng), TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
  • Ngày khởi công: Tháng 07/2015
  • Dự kiến hoàn thành: Tháng 01/ 2017