NHÀ THẦU THI CÔNG

  • Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công thảm bêtông nhựa cho công trình
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Becamex IDC
  • Địa điểm: Tỉnh Lộ ĐT 747B, Đoạn Bình Chuẩn – Hội Nghĩa
  • Ngày khởi công: 14/04/2016
  • Thời gian hoàn thành:  31/12/2016