Với hơn 18 khu công nghiệp có diện tích từ 5.000 – 7.000 ha, đã và đang hình thành tại các khu vực phía Bắc tỉnh Bình Dương (Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo…);  đồng thời GDP của tỉnh liên tục tăng trong nhiều năm liền trên 15%, trong đó công nghiệp tăng trên 25% đã dự báo tốc độ tăng trưởng nhanh về giao thông vận tải của tỉnh Bình Dương sẽ vượt trên 15%/năm, trong đó kể cả số lượng các phương tiện vận tải đường bộ. Bình Dương còn là tỉnh phát triển nhanh về dân số và xã hội, sự tăng nhanh về phát triển công nghiệp đang thúc đẩy quá trình thu hút lao động từ các địa phương khác trong cả nước. Dân số Bình Dương hiện nay khoảng 1,5 triệu người (tính đến 1/4/2009) và dự báo tới năm 2020 sẽ là 1,8-2 triệu người. Do vậy, việc phát triển đường mới Mỹ Phước – Tân Vạn là mạch giao thông chiến lược của tỉnh, xuyên suốt các khu công nghiệp mới với cảng biển (Thị Vải, Cái Mép), cảng container (cảng Đồng Nai, Bình Dương, Quận 9 – thành phố Hồ Chí Minh), và sân bay quốc tế mới (Long Thành) đồng thời góp phần giảm 25% thời gian vận chuyển và 30% chi phí vận chuyển.
hinh mptanvan1
Theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy họach phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020” đã xác định đường Mỹ Phước – Tân Vạn là đường giao thông quan trọng của tỉnh. UBND tỉnh Bình Dương đã giao Tổng Công ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp nghiên cứu thực hiện dự án đường Mỹ Phước – Tân Vạn.