NHÀ THẦU THI CÔNG CHÍNH: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 • Hạng mục công việc:
  • Cải tạo kênh đoạn từ đường tạo lực 5 đến đường NT10B – Khu DFG giai đoạn 1 – Khu đô thị vườn Tokyu Bình Dương.
  • Thi công hệ thống đường giao thông – hệ thống thoát nước mưa – hệ thống thoát nước thải
  • Thi công hệ thống điện – viễn thông – cấp nước
  • Thi công hệ thống cảnh quan.
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Becamex Tokyu
 • Địa điểm: Thành phố mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
 • Ngày khởi công: 12/04/2016
 • Thời gian hoàn thành:  13/03/2017