IJC_CBTT Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh lộ trình tổ chức buổi đấu giá công khai tại SGDCK Tp.HCM và Quyết định của HĐQT về việc sửa đổi một số điều của Quy chế bán đấu giá cổ phần

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh lộ trình tổ chức buổi đấu giá công khai tại SGDCK Tp.HCM và Quyết định của HĐQT về việc sửa đổi một số điều của Quy chế bán đấu giá cổ phầnTải xuống