Thông báo về việc đấu giá tài sản thanh lý

Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật thông báo thanh lý xe ô tô xi téc chở nước Nhãn hiệu: HuynDaiSố máy: D8AVR-127086 Số khung: KMCCC19VPRU-002246 Năm/nước sản xuất : 1994; Hàn QuốcHình thức chào bán : Chào giá kínGiá khởi điểm : 100,000,000 đồng ( Một trăm triệu đồng)Thời gian phát…