Becamex IJC

Bình Dương trở thành thành viên của Hiệp hội Trung tâm Thương mại thế giới

Tổng Công ty Becamex IDC vừa nhận được thư chấp thuận của Hiệp hội Trung tâm thương mại Thế giới (WTCA) về việc Trung tâm thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.29/09/2019 20:32 Theo đại diện của Becamex IDC, mục tiêu của việc…