Trang chủ Giới thiệu Tin tức Webmail Tuyển dụng Liên hệ Rss
Hệ thống quản lý chất lượng
Ngày 26/05/2009 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được tổ chức Bureau Veritas cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO phiên bản 9001-2008. ISO 9001-2008 là một phiên bản tiêu chuẩn quản lý chất lượng có điều kiện rất chặt chẽ nên để đạt được chứng nhận này công ty đã có những thay đổi mạnh mẽ trong phát triển chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực và đa dạng hóa những sản phẩm cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng. Đây là một quyết tâm lớn của công ty để tạo ra và duy trì chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt, ổn định, phấn đấu trở thành địa chỉ cho khách hàng gần xa.

 

:: Các thông tin khác
Quá trình hình thành và phát triển
Tầm nhìn và sứ mệnh
Sơ đồ tổ chức
Hệ thống quản lý chất lượng
Lĩnh vực hoạt động
Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Becamex IJC - Bình Dương
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - CN Hà Nội
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - CN TPHCM

Giới thiệu Công ty
Quá trình hình thành và phát triển
Tầm nhìn và sứ mệnh
Sơ đồ tổ chức
Hệ thống quản lý chất lượng
Lĩnh vực hoạt động
Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Becamex IJC - Bình Dương
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - CN Hà Nội
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - CN TPHCM

 
{manager}
generation-dusty
generation-dusty
generation-dusty
generation-dusty