Hợp tác công nghệ trong xây dựng thành phố thông minh

Ngày 24/1, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (đơn vị thành viên của Tổng công ty Becamex)…

Tin khác :

-Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương (2018-11-12 10:11:15)

-Thủ tướng lưu ý cam kết đầu tư ‘không nằm trên giấy’ (2018-11-11 09:11:57)

-Hội nghị Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới năm 2018: Bình Dương đang chuẩn bị tốt mọi mặt (2018-09-24 09:09:05)

-Công bố Công văn chấp thuận của UBCK Nhà nước v/v gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2018 (2018-01-23 15:01:19)

Tin tức

Hợp tác công nghệ trong xây dựng thành phố thông minh

Ngày 24/1, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (đơn vị thành viên của Tổng công ty Becamex)…

Tin khác :

-Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương (2018-11-12 10:11:15)

-Thủ tướng lưu ý cam kết đầu tư ‘không nằm trên giấy’ (2018-11-11 09:11:57)

-Hội nghị Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới năm 2018: Bình Dương đang chuẩn bị tốt mọi mặt (2018-09-24 09:09:05)

-Công bố Công văn chấp thuận của UBCK Nhà nước v/v gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2018 (2018-01-23 15:01:19)

Tin Quan Hệ Cổ Đông
Becamex Video
Thị Trường Bất Động Sản
DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
DỰ ÁN BOT & XÂY DỰNG THI CÔNG CƠ SỞ HẠ TẦNG